Naprapat och Akupunktur Hälsan Landskrona 

"Viktigast av allt är Hälsan"

Skatteverkets utlåtande om;

Naprapati och kiropraktik - sjukvård eller friskvård?

Länk till skatteverket


Sammanfattningsvis:

En naprapat eller kiropraktor kan anlitas  såväl för hälso- och sjukvård som friskvård eller rehabilitering. Varje behandling får bedömas för sig. Det vanligaste är dock att ett besök hos en naprapat eller kiropraktor sker inom ramen för dennes ordinarie verksamhet och då bör behandlingen räknas som hälso- och sjukvård på samma sätt som ett besök hos en läkare.
 
För att en bedömning ska kunna göras bör arbetsgivaren ha någon form av dokumentation som visar om behandlingen är hänförlig till sjukvård, friskvård eller rehabilitering." (från skatteverkets skrivelse 2009-04-08)


Alltså:

Naprapatbehandling 

Anses vara sjukvårdande behandling och är momsbefriad.


Jag kan således ej skriva friskvård på ditt kvitto om du fått naprapatbehandling. Då gäller inte min försäkring, samt jag bryter mot skatteregler.


Dock kan naprapatbehandling alltid godkännas under "förebyggande behandling" eller som "rehabiliterande behandling" för att du ska kunna sköta ditt arbete, förutsatt att smärtan uppkommit pga dina arbetsförhållanden. Arbetsgivare är enligt lag ansvarig för att ombesörja att anställda kan fortsätta utöva sin yrkesverksamhet. Kostnaden för behandlingen är avdragsgill för din arbetsgivare och du behöver inte ansvara för den själv. 


Behandling kan även ges som en förmån från din arbetsgivare och behandlingen ses då som en del av din lön. I detta fall får du betala skatt på behandlingen precis som du betalar skatt på din lön. 


Kontakta din arbetsgivare och hör vad som gäller i ditt fall.


Se försäkringskassans regler nedan

Länk till fk om arbetsgivares ansvar


Massagebehandling 

Anses vara friskvård och är ej momsbefriad.


Akupunkturbehandling

Anses vara friskvård och är ej momsbefriad.


Privata sjukvårdsförsäkringar

Om du har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring kan du få -helt eller delvis -ett visst antal behandlingar betalda genom ditt försäkringsbolag. 

I nuläget samarbetar jag med;


  • Falck Healthcare
  • If Care
  • Euroaccident