Naprapat och Akupunktur Hälsan Landskrona 

"Viktigast av allt är Hälsan"

INTRODUKTION


Vårt snabba livstempo och alltmer stressiga liv kräver praktiska lösningar för att bibehålla hälsan. Beklagligtvis är det få personer som tränar korrekt, eller inte tillräckligt ofta, för att bibehålla hälsan eller uppnå sina fysiska mål. En stor andel personer skulle behöva regelbunden träning men har inte möjlighet på grund av sjukdom eller funktionshinder.


Studier genomförda i olika delar av världen har försökt besvara frågeställningar som varför människor inte deltar i regelbunden strukturerad fysisk aktivitet. Följande förhindrande faktorer har påvisats:


• För fysiskt påfrestande – man tror att man är för otränad för att kunna förändra detta.
• För krångligt
• Otillräckligt med tid
• Känner sig obekväm i sociala sammanhang
• Dåliga erfarenheter
• Har tidigare inte uppnått sina mål eller sina förväntningar.
• Har fått otillräckligt stöd och uppmuntran


Det kan ta lång tid att lära människor att övervinna dessa motstånd och påbörja en genomgripande förändring av tankar och beteenden. Power Plate-maskinerna kan hjälpa användare att uppnå olika fördelar för hälsa och fitness på ett mer lättillgängligt sätt och med mindre belastning på leder och på kortare tid. 


I dag finns PowerPlate utrustning tillgänglig över hela världen och erbjuder ett brett spektrum av applikationer bland annat inom fitness, hälsa, välbefinnande, ”anti-åldrande”, rehabilitering samt förhöjning av sport och funktionell förmåga. Många professionella sport-team använder Power Plate som standardträning, medan listan på hemma-användare, tränare, forskare, läkare och terapeuter som använder på Power Plate ökar dagligen.