Naprapat och Akupunktur Hälsan Landskrona 

"Viktigast av allt är Hälsan"

HISTORIK & UTVECKLING


Power Plate-maskinen synes vara en helt ny teknisk innovation, dock daterar sig den första användningen av vibration, för att förbättra den mänskliga funktionen, tillbaka till de gamla grekerna. Där använde läkarna sågar täckta med bomull för att öveföra vibrationer till de delar som behövde stimuleras. Dessa manuella redskap kunde enbart ge vibrationer i en riktning. Det skulle dröja till mitten av 1800-talet innan läkare utvecklade maskiner som gav vibrationer i form av vertikala och cirkulära rörleser med vilka man behandlade diverse åkommor såsom neuralgier, atrofier, avmagring och förstoppning.


Professor Bierman var en av de första moderna forskarna som upptäckte vibrationernas potential. Han studerade rytmisk neuromuskulär stimulering via cirkulär vibration, grunden till dagens vibrationsteknologi. Effekten av vibrationsträning studerades sedan under 1960-talet i tidigare Sovjetunionen för att hjälpa ryska kosmonauter att motstå den negativa effekterna av mikrogravitation. Då forskningen framskred påvisades en potential för vibrationsträningens effekter på muskelstyrka, rörlighet, bentäthet, cirkulation samt återhämtning. Dr. Nasarov publicerade forskning som framhöll att de omedvetna muskelkontraktionerna, som inducerades via vibration, kunde vara nyckeln till att stoppa utveckling av osteoporos samt en signifikant förbättrad benhållfasthet. Dansare, som ofta lider av skador, har studerats och man har sett mycket goda resultat avseende hopphöjd, styrka och skadeförekomst.

1999 introducerade den holländske olympiska tränaren, Guus van der Meer, vibrations- träningsteknologin i västeuropa. Detta förebådade ett paradigmskifte inom träning genom att erbjuda optimering av den mänskliga funktionen som naturligt utnyttjar kroppens egna reflexer, skyddar leder och maximerar kraft.


Guus van der Meers utveckling av Power Plate-maskinerna grundade sig på hans egna kliniska data, föreställnings- samt uppfinningsförmåga. Han förbättrade långsamt varje separat funktion samt delarna på de tidiga maskinerna, för att ta fram en plattform han trodde skulle ge de största fördelarna.