Naprapat och Akupunktur Hälsan Landskrona 

"Viktigast av allt är Hälsan"


FÖRDELAR MED TRÄNING PÅ POWER PLATE


FÖRBÄTTRAD MUSKELSTYRKA

Förbättring av muskulär funktion är till fördel för alla. Förutom de välkända fördelarna med en välutvecklad muskulatur, är viktigt för att förebygga fallolyckor för alla, för den vältränade idrottaren såväl som för den åldrande individen. En god balans och stabilitet såväl som en god muskelkapacitet krävs för de dagliga livets aktiviteter. En god muskulär funktion uppnås via neurologisk och myogen adaptation. I början av träningen erhålles styrkeökningen genom neurologisk adaptation vilken karaktäriseras av en snabbare tillgänglighet till den motoriska enheten och en effektivare muskelkontraktion (intramuskulär koordination). Tidigt i träningen ökar koordinationen mellan musklerna (intermuskulär koordination. En välfungerande muskel har många uppgifter såsom att fungera som agonist (muskel som utför förväntad rörelse), antagonist (muskel som ger motkraft till den förväntade rörelsen) samt synergist (assisterar med stabilisering).

NEUROGEN ADAPTATION kan sammanfattas enligt följande:


• förbättrad synkronisering av nervimpulser
• förbättrad rekrytering av de motoriska enheterna (samarbetet muskel – nerv fungerar bättre)
• förbättrad co-kontraktion av synergister (muskler som drar åt samma hål,l fungerar bättre tillsammans)
• hämning av antagonister (muskel motsatt den arbetande, kan slappna av)


Kroppen lär sig att använda dessa förändringar på ett optimalt sätt och brukar betecknas som motorisk inlärning. Denna kan tidvis starta upp omedelbart efter träning på Power Plate maskinen.


MYOGEN ADAPTATION innebär kroppens svar på ett stimulus under en längre tidsperiod, cirka två veckor.


Följande faktorer är involverade:

• Hypertrofi, ökning av storlek som betingas av att kroppen förmåga att tillverka mera protein, vilket gör muskeln större och starkare
• Intramuskulär koordination; muskelfibrerna arbetar bättre tillsammans i den enskilda muskeln. Detta resulterar i en starkare och mer välsynlig muskel
• Påverkan på fibertyp; ger kroppen möjlighet att klara av att göra snabba muskelkontraktioner under längre tid.
• Förbättrad synkronisering av motoriska enheter; de motoriska enheterna når topp-kontraktion samtidigt.
• Modulering av den hastighet nerverna signalerar (rate cording) vilket resulterar i förbättrad max-styrka, explosiv kraft samt förbättrad reaktiv styrka.

 

FÖRBÄTTRING AV CIRKULATION SAMT KARDIOVASKULÄR FUNKTION

Accelerationsträning kan förbättra cirkulationen genom att muskler rytmiskt drar sig samman och slappnar av vilket får stängda kappilärer att öppnas, känt som den s.k. muskelpumpen. Cirka 40% av kroppsvikten består av skelett och hjärtmuskulatur, vilken genom de rytmiska muskelkontraktionerna ger en pump- och sug-effekt som i sin tur säkerställer blodförsörjningen till samtliga organ . Denna muskelpump är viktig för cirkulationen i hela kroppen. Muskelpumpen stödjer återflödet av blod till hjärta och lungor, stödjer lymfflödet, stödjer borttransport av slaggprodukter samt förbättrar syresättningen i vävnaden.


SMÄRTLINDRING

Träning på Power Plate-maskinen kan lindra smärta genom stimulering av nervsystemet. Genom den s.k. grindteorin, där aktivitet i de tjocka myeliniserade nervfibrerna hämmar aktivitet i de tunna omyeliniserade fibrerna (smärtfibrerna). Forskning har visat att träning på Power Plate kan minska ett enzym, kreatinkinas, som är en indikator på muskelnedbrytning. Det har också visats att förekomsten av träningsvärk minskar efter träning på Power Plate.


Massage med hjälp av Power Plate kan ge likartade resultat som traditionell avslappnings-massage, vilken av många anses verka smärtlindrande.


VIKTREDUKTION

Träning på Power Plate kan ha en positiv inverkan på metabolismen vilket i sin tur kan vara en hjälp vid viktreduktion. Metabolism är kroppens om- sättning av olika typer av näringsämnen, vatten samt den luft vi inandas. Det man vanligtvis förknippar med viktreduktion är energiomsättning d.v.s den energi (kalorier/ kcal eller kilojoule/kj) som vi äter respektive förbrukar. Kroppen förbrukar ständigt energi men vid fysisk aktivitet förbrukas mer jämfört med vila. Då en bestående vikt-minskning önskas, är det av vikt att oönskat kroppsfett förbränns, medan muskelmassan bibehålles. Det är således en skillnad mellan viktminskning och minskning av kroppsfett. En förbättrad kroppsammansättning d.v.s en större andel muskelmassa och en mindre andel kroppsfett leder till en ökad förbränning i vila, då muskler förbränner energi även då de vilar, vilket är till hjälp vid en varaktig viktminskning. 


Accelerationsträning kan aktivera en stor andel av kroppens muskelfibrer, vilket stödjer en snabb utveckling av muskelmassan. I alla program för viktminskning är en välbalanserad kost, såväl som ett väl genomfört träningsprogram, väsentliga komponenter för ett varaktigt resultat. En minskning av celluliter kan bli en följd av en bättre utvecklad muskulatur samt en förbättrad cirkulationen.


FÖRBÄTTRAD RÖRLIGHET

Med rörlighet avses i första hand rörlighet i en led. Med flexibilitet avses rörlighet i led eller ledkomplex vid en given övning. Flexibilitet och rörlighet påverkas av flera faktorer såsom led-konfiguration, kön, ålder, bindväv, senor och ledbands töjbarhet samt aktivitetsnivå. Man har beräknat att en stor andel av befolkningen har muskelinbalanser som på sikt kan leda till skador och smärttillstånd om de lämnas obehandlade. Stretchingövningar är ett sätt att öka flexibiliteten genom att muskeln förlängs. För att undvika en skada på grund av överstretching på muskeln finns specialiserade muskelfibrer s.k. muskelspolar som fungerar som sensorer för muskelförlängning. För att undvika en för hög kraftutveckling finns särskilda receptorer (känselorgan) i senorna, s.k. Golgi Senorgan, som får muskeln att slappna av vid för hög kraftutveckling.