Naprapat och Akupunktur Hälsan Landskrona 

"Viktigast av allt är Hälsan"

ACCELERATIONTRÄNING I PRAKTIKEN


Våra kroppar är anpassade för, och reagerar på, jordgravitation vilken definieras som 1g. Den gravitationskraft vi upplever är beroende av massan (vikten). Genom att öka massan (lyfta vikter) bildar kroppen styrka för att bemästra den ökade kraften. Vid träning på en Power Plate-maskin manipuleras accelerationen, varför en miljö skapas där kroppen stimuleras till att öka kraften som reaktion på varierande g-krafter utan extra belastning på det muskuloskeletala systemet.

De varierande g-krafterna som produceras av den snabbrörliga plattformen stimulerar kroppens reflexer. Dessa inducerar reaktioner för att hålla kroppen upprätt vilket får musklerna att generera mer kraft.
Power Plate-maskinen genererar svängningar i tre riktningar:


• vertikalt – uppåt och nedåt (z-axel i diagram)
• frontalt plan – sida till sida (x-axel i diagram)
• sagitalt – framåt bakåt (y-axel i diagram)


Manipulation av frekvens (antalet vibrationer / sek) samt amplitud (rörelseutslag) ger s.k acceleration som kan gämföras med jordgravitationen.

I det vardagliga livet har gravitationen den största inverkan på muskelutvecklingen.


Specifika träningsprogram vars syfte är att förbättra muskelstyrkan, såsom träning med vikter eller annan motståndsträning, utnytjar snabba och abrupta förändringar i gravitationen för att öka påverkan på muskelstrukturen. Muskelstyrkan ökar av motståndsträning då korrekt upplägg används. I samband med korrekt upplagd motståndsträning bryts muskeln ned för att sedan ytterligare åter byggas upp, vilket kallas superkompensation. Accelerationsträning följer samma principer, men åstadkommer förändring av gravitationen med hjälp av acceleration, utan överdriven belastning på de muskuloskeletala systemet.


Det sätt som kroppen reagerar på Power Plate- maskinen, följer samma principer som för konventionell styrketräning. Kroppen reagerar helt enkelt på en omgång stimulering. Då man står, sitter, knäböjer eller ligger på Power Plate-maskinens vibrerande plattform, utlöses en omgång kedjereaktioner på biologisk och fysikalisk nivå. De system som är inblandade i denna respons är följande: skelett och bindväv, neuromuskulära, vaskulära samt hormonella system. Dessa komplexa system interagerar och tillhandahåller de nödvändiga reaktionerna på träningsmiljön som visas i diagrammet nedan.

 

Tänkbara effekter av accelerationsträning WBD på fysikaliska system samt tänkbara interaktioner mellan de olika systemen, WBV modulerar (A) skeletal, (B) muskulär, (C) endokrin, (D) nerv, (E) vaskulärt system. Möjliga sekundära reaktioner förekommer och enbart de mest uppenbara visas I figuren ur Prisby et al. 2008).